Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PRZESYŁKA GRATIS / 30 DNI NA ZWROT

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, przez ich Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest R Consulting Tomasz Barałkiewicz. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Właściciel Sklepu, jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Z zastrzeżeniem zapisów wyszczególnionych poniżej, Właściciel Sklepu Internetowego przetwarza dane osobowe Użytkowników (tj. imię, nazwisko Użytkownika, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, miasto, kod oraz adres e-mail, numer telefonu Użytkownika oraz ustanowiony przez Użytkownika login i hasło, a także adres wysyłki, jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa powyżej) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do jej nawiązania, ukształtowania bądź zmiany jej treści lub jej rozwiązania.
 5. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jest także w celach marketingowych.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie w jego ramach zamówień.
 7. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, o której mowa w ust. 4 powyżej, jest konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania w jego ramach zamówień.
 8. Właściciel Sklepu Internetowego może wskazać inne niż podane w ust. 3 powyżej dane osobowe Użytkowników służące realizacji określonych czynności w trakcie dokonywania przez nich zakupów w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Właściciela Sklepu Internetowego o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie.
 10. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Właścicielowi Sklepu Internetowego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 11. Właściciel Sklepu jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. W ramach Sklepu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter czy Google+), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.
 13. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Właściciel Sklepu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze sklepu, zapisywanych w logach systemowych.
 14. Poza danymi wskazanymi w ust. 11 powyżej, Sklep Internetowy w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Portalu. Poprzez „pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 15. Pliki cookies wykorzystywane są przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu obsługi Sklepu Internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić serwis Sklepu Internetowego dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu.
 16. Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep Internetowy.
 17. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
  • w przeglądarce Internet Explorer,
  • w przeglądarce Mozilla Firefox,
  • w przeglądarce Chrome,
  • w przeglądarce Opera,
  • w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.